Kailan Wasto ang Pumaslang Para sa Bayan?

Kailan Wasto ang Pumaslang Para sa Bayan?

  Dárlán Páléncìá Bárcélón   Kinitil ang poot ng mga hikbi Pinatid ng luha ang pag dadalamhati Hindi lubos mawari kung tama ba, ang gumanti o mag timpi?

More
Skip to toolbar