Panambitan ng OFW

Panambitan ng OFW

Ma. Conchita Feliciano   Ang tanging pangarap sa diwa’t hinagap Sa bansang banyaga buhay ay umunlad Tiniis ang lungkot lamig ang kayakap Ang lumbay at inip sukdulang dinanas.   Bakit nga ba ako ngayo’y naririto? Buhay ko sa ...

More
“Kaylan?”

“Kaylan?”

  Ma. Conchita Feliciano Habang minamasdan ang larawang kupas, dito sa pitaka na halos maagnas. Luha’y nag-unahan sa pisngi pumatak. Kaylan makikita ang malayong anak?   Laging nag-iisa, madilim na silid. Ang tanging kasama ipis ...

More
Ulilang Puntod

Ulilang Puntod

Ma. Conchita Feliciano   Puntod na nilulumot Alaala ay limot Liban sa isang kurus   Pangalan sa lapida bahagyang mababasa bayani ng giyera   Mayron ka bang kasama o ikaw ay nagiisang tinatawag iyong ina

More
Bayani Ang Lahat

Bayani Ang Lahat

Ma. Conchita Feliciano   Kailangang pa bang lumaban sa g’yera o kaya’y sumigaw magmatsang Mendiola pagdating militar ay babarikada para lang matawag bayani ng masa?   Di na kailangang magbuwis ng buhay sa paligidligid ikaw ...

More
The Songs of the Carabaos

The Songs of the Carabaos

Dárlán Pálénciá Bárcélón   Haw! Haw! De Carabao! De Batuten! The children sing.   No carabao sings Because they can  unassailable sing The “nguah-nguah” way.

More
Alimpásáy nin Kálág ná Nálánsi

Alimpásáy nin Kálág ná Nálánsi

Poem Written in Bikol     Dárlán Pálénciá Barcélón Sábáy  kitáng duwáng nágplánó Mántáng náglálákáw  kitá sá báybáyon kán Tálin-Tálin. Pig háhámán tá  án sátūyáng mgá  pángitūrūgán, mgá  prómisáng, mágiging hónéstó budá  sincero, sá ...

More
Skip to toolbar