NEA cuts power supply in Masbate, prior Typhoon Urduja hit the province

NEA cuts power supply in Masbate, prior Typhoon Urduja hit the province

Dárlán Páléncìá Bárcélón    www.philexaminer.com Dark Christmas celebration awaits Masbateños in the 2nd and 3rd of the province as NEA team despite Governor Kho promise to bring back MASELCO’s service, as NEA defies cuts its services prior ...

More
An Ipót kán Démónyó

An Ipót kán Démónyó

  [Isang Sanaysay na isinulat sa wikang Bikol tungkol sa paglalakbay at pakikibaka ng mga Albayano laban sa pribitisasyon ng ALECO. Taas kamao ding nag bibigay pugay ang pahayagang ito sa malasakit at mapagpalayang pagtugon ng mga Paring ...

More
Skip to toolbar