Pahayag sa media para sa Mining Act of 1995 anibersaryo

Pahayag sa media para sa Mining Act of 1995 anibersaryo

  Pahayag sa Media Marso 3, 2018 Reference: Charito David Chairman ng Kilusang Magbubukid ng Masbate Patuloy na naghihirap at pag-masaker sa kabuhayan ng mga Masbateños dahilan sa mga dayuhang kapitalista at mga alyado nito sa nasyonal at ...

More
Skip to toolbar