Ngayong Hunyo ay ang pambansa-koordinadong protesta ng mga magsasaka para tuloy-tuloy na ipanawagan at ipaglaban ang libreng pamamahagi ng lupa NGAYON NA!

Ngayong Hunyo ay ang pambansa-koordinadong protesta ng mga magsasaka para tuloy-tuloy na ipanawagan at ipaglaban ang libreng pamamahagi ng lupa NGAYON NA!

  Pahayag sa Midya Hunyo 8, 2018 Reference: Bert Autor, Tagapangulo ng Kilusang Magbubukid ng Bicol (KMB-KMP) Cp No. 09465833540, 09198178927 Ngayong Hunyo ay ang pambansa-koordinadong protesta ng mga magsasaka para tuloy-tuloy na ...

More
Skip to toolbar