An indigent woman fighting deprivation with diligence

An indigent woman fighting deprivation with diligence

  Living on the Edge: A gross of PhP1,500.00 monthly income, the couple earnings are mostly spent on foods together with their three children.   Feature Story   Dárlán Páléncìá Barcelón   www.philexaminer.com    Legazpi City, ...

More
An Ipót kán Démónyó

An Ipót kán Démónyó

  [Isang Sanaysay na isinulat sa wikang Bikol tungkol sa paglalakbay at pakikibaka ng mga Albayano laban sa pribitisasyon ng ALECO. Taas kamao ding nag bibigay pugay ang pahayagang ito sa malasakit at mapagpalayang pagtugon ng mga Paring ...

More
Skip to toolbar