Pahayag sa Midya

Hunyo 8, 2018

Reference: Bert Autor, Tagapangulo ng Kilusang Magbubukid ng Bicol (KMB-KMP)

Cp No. 09465833540, 09198178927

Ngayong Hunyo ay ang pambansa-koordinadong protesta ng mga magsasaka para tuloy-tuloy na ipanawagan at ipaglaban ang libreng pamamahagi ng lupa NGAYON NA! at para patalsikin ang pahirap at pasistang rehimeng US-Duterte.” Ito ang bungad ni Bert Autor.

Sourced Photo from Google

Sourced Photo from Google

Sa ika – 30 anibersaryo ng pagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP), ang huwad na reporma sa lupa ng gobyerno, ay nananatili at lalo lamang tumitindi ang kakulangan at kawalan ng lupa ng mga magsasakang Bikolano. Sa katunayan, 9 sa 10 magsasaka pa rin ang walang sariling lupa. Ang pagpapatupad ng CARP ay hindi nagresulta ng pagkakaroon ng sariling lupa ng kalakhan ng mga magsasaka sapagkat nananatiling tenante at lalo pang lumobo ang bilang ng mga manggagawang bukid. Hindi nabubuwag ang monopolyo sa lupa ng mga panginoong maylupa at kinakamkam pa ng mga dayuhan at malalaking lokal na korporasyon ang mga lupain.

Bukod sa kawalan ng sapat na serbisyo para sa pagpapaunlad ng agrikultura at kakulangan ng sapat na subsidiyo para sa maliit na magsasaka, nananatiling atrasado ang pagsasaka. At sa kasalukuyang gobyerno ni Duterte, wala na sa programa nito ang usapin ng Land Reform, bagkus ay Cha-Cha ang gustong ipalunok sa mga magsasaka at sa buong mamamayan.

Ang kawalan ng lupa ng mga magsasakang Bikolano ay lalo pang pinalalala ng malawakang land use conversion para bigyang-daan ang mga kontra-magsasakang mga programa at proyekto sa rehiyon. Sa katunayan ay may mga planong pagpapatayo ng mga paliparan sa Daraga sa Albay, Pili, at San Jose sa Camarines Sur. Ang mga naturang “prime agricultural land” ay sinasabing umaabot ng 1,000 ektaryang palayan ang saklaw.

Sa Build Build Build program naman ng rehimeng Duterte ay nakaamba ang Philippine National Railway Reconstruction na kung saan 3 probinsya sa Kabikolan (Camarines Sur, Albay, Sorsogon) na may 241 na barangay sa 25 bayan at 5 lungsod ang maapektuhan. Gagawin ding “Boulevard Region” ang Bicol na kung saan halos lahat ng coastal areas ay magtatayo ng mga “boulevard” para bigyan- daan ang eko-turismo. Libo-libong magsasaka, mangingisda at maralitang-tagalunsod ang naaapektuhan at patuloy na maaapektuhan sa mga nasabing grandiyosong proyekto na kasalukuyan nang isinasagawa sa mga probinsya ng Albay, Camarines Sur at Catanduanes. “Kawalan ng lupa, dislokasyon at grabeng kahirapan ang dulot nito,” dagdag pa ni Manoy Bert.

Dahil dito, tumitindi ang krisis pang-ekonomya sa hanay ng mga magsasaka dahil sa mga neoliberal na patakarang ipinatutupad ng rehimeng US-Duterte. Pilit at nagkukumahog na gustong ipatupad ang Cha-Cha para tuluyan nang mawala ang balakid sa pagpapatupad ng mga makadayuhang interes at isubasta ang patrimonya ng ating bansa.

Ang TRAIN LAW na ipinatupad nito lamang Enero ay lalong nagtulak sa pagsirit ng pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, yutilidad, serbisyo, mga input sa agrikultura at presyo ng petrolyo o langis. Pahirap ang dagdag na buwis na ito sa aming magsasaka at sa buong mamamayan!”

Isang kahungkagan ang paglabas ng National Economic Development Authority (NEDA) ng balitang sapat ang kitang 10,000 pesos kada buwan para sa gastusin ng isang pamilya at nagpapantasyang tama lang ang P127 sa isang araw para sa sapat na pagkain ng may 5 miyembro ng pamilya. “Hinahamon namin ang mga namumuno sa gobyerno ni Duterte na pagkasyahin nila ito sa kanilang pamilya!”, mariing pahayag ni Ka Bert.

Halos wala na ngang kinikita ang mga magsasaka sa kanayunan at lubog pa sa mga utang para lang makaraos sa pang-araw araw, dinagdag pa ang mataas na singil sa buwis na nagpapabaon pa lalo sa kahirapan ng mga mamamayan.

Habang hinahambalos ng kahirapan ang mga magsasaka, mas lalo pang nasasadsad ang mga magsasaka sa militarisasyong tugon ng gobyerno. Bala at bomba ang ibinibigay kapag Lupa at Bigas ang hinihingi. Oplan Kapayapaan at ambang Martial Law ang sagot kapag nagpahayag ng pagkadiskontento ang mga magsasaka. Dahas ang sagot ng gobyernong Duterte sa mga hinaing ng mga magsasaka.

Sa inisyal na datos ng KARAPATAN-BICOL, aabot na sa 632 Human Rights Violations (HRVs) na may biktimang 4,914 katao, 25 ang pinatay (EJKs) at may 34 ang Political Prisoners (PPs) ang naitatalang kaso ng paglabag sa karapatang-pantao sa rehiyon. Halos lahat ito ay mga magsasaka o pamilya ng magsasaka. Iba pa rito ang mga lider, organisador, at mga simpatisador na pinapatawan ng mga inimbentong kaso at palihim na hinaharas para lamang patahimikin ang mga ito.

Sa buong rehiyon, nangunguna ang probinsya ng Masbate sa dami ng biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Nitong Mayo lamang, tumindi ang harassment, tortyur at sapilitang pagkulong sa mga magsasaka sa Albay at Sorsogon. Bantay-sarado rin ang mga barangay dito at malawakang interogasyon ang ginagawa ng mga naka-deploy na militar.

Hindi kami terorista! Aktibista kami! Karapatan namin ang pag-oorganisa at magpahayag ng aming kalagayan at kahilingan”, paninindigan ni Manoy Bert.

Para sa mga magsasaka, nananawagan kami na bigkisin pa lalo ang ating hanay at magkaisa para sa lupa at pagpapaunlad ng ating produksyon at agrikultura. Gayundin sa lahat ng Bicolano, magkaisa para labanan ang tiraniya at pasismo ng rehimeng US-Duterte. TAMA NA! SOBRA NA!” Pagtatapos ni Bert Autor.