Pahayag sa Midya

26 Agosto 2017

 

“Isulong ang karapatang magpasya sa sarili at makatarungang kapayapaan!,” ito ang taas kamaong pagbati ng mga progresibong grupo sa Masbate sa pangunguna ng Bagong Alyansang Makabayan sa probinsya.

“ Labanan ang rehimeng US-Duterte sa pagpapatindi ng pang aagaw sa mga lupang ninuno’t teritoryo, tumitinding pasistang atake, panghihimasok at pakanang gyera ng US sa tabing na kontra-terorismo!,” sabi ni Ben Cajegas, tagapagsalita ng BAYAN-Masbate.

In Solidarity to the delegates of Lakbayan 2017 Bayan-Masbate welcome the members of Sandugo. Photo by Bayan-Masbate.

In Solidarity to the delegates of Lakbayan 2017 Bayan-Masbate welcome the members of Sandugo. Photo by Bayan-Masbate.

Malampusong sinalubong ng mga Masbatenyo ang delegasyon ng mga pambansang minorya sa ilalim ng Sandugo, ang alyansa ng pambansang minorya at bangsamoro na nagmula pa sa isla ng Mindanao. Bahagi sila ng Lakbayan 2017 na patungo sa Metro Manila upang I-marka ang higit ng pagkakaisa at ipabatid sa sambayanan ang kanilang pakikibaka at kahilingan.

Magsasagawa ng makasaysayang Salubungan at programa sa Freedom Park ng Masbate City.

Ang Lakbayan ay isang porma ng paggigiit ng mga pambansang minorya sa kanilang karapatan para sa sariling pagpapasya at sa mariing pagtutol sa pinatinding atake ng rehimeng US-Duterte sa mga kumonidad ng Moro at mga katutubo partikular sa pagpapatupad ng batas militar sa Mindanao.

“Mas matindi at mabangis na atake ang dinaranas ng mga pambansang minorya ngayon sa ilalim ng rehimeng US-Duterte habang kinakaharap parin ang pang aagaw sa kanilang lupang ninuno at teritoryo. Daan-daang libo ang lumikas dahil sa pambobomba ng AFP sa Marawi at ibang mga komunidad sa pagdeklara ng batas militar sa Mindanao at patuloy na pag-iral ng All-Out War laban sa New People’s Army na ang unang naapektuhan ay ang Pambansang minorya at mga sibilyan,” ani ni Cajegas.

Dagdag ni Cajegas “Bagamat ang probinsya ng Masbate ay walang katutubong komunidad ngunit isa rin sa kanilang kinaharap na problema ay ang kawalang lupang masasaka, sapagkat ang kalakhan ng kalupaan ng probinsya ay nababakuran ng mga pasto na pinagmamay- arian ng iilang mga tao o pamilya na may katungkulan sa gobyerno. Malawak din ang saklaw na lugar na pinagmiminahan ng dayuhang kompanyang mina na Filmenera Mining Corporation”

Ang BAYAN- Masbate ay nananawagan sa mamamayang Masbateño na suportahan angs pakikibaka ng mga kapatid nating pambansang minorya sa kadahilanang iisa ang problemang kinakaharap ng mga katutubo at mamayang Masbateño.