Press Release

Reference: Charito David chairman ng Kilusang magbubukid sa Masbate (KMM).

Hulyo 12, 2017

 

kmpAng kilusang Magbubukid ng Masbate ay nakikiisa sa Ika-8 Pambansang Kongreso ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP). Bilang pamprobinsyang balangay ng mga magsasaka sa Masbate, na matagal nang nakikipaglaban sa TUNAY NA REPORMANG AGRARYO na hanggang ngayon ay inaasam asam ng mga magsasakang Masbateño.

Ang KMM ay nagkaroon ng 50 lider na magsasaka bilang delagado para makiisa sa ika-8 Pambansang kongreso ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) na may temang “MAGTAGUMPAY ” palawakin at patatagin ang KMP. Pagigtingin ang pakikibaka para sa tunay na reporma sa Lupa at pambansang industriyalisasyon.

Ayon kay KMM chairman ” Charito David” mahalaga na idinaos ang Ika-8 pambansang kongreso ng KMP para pag-isahin ang mga magsasaka, mangingisda at mga manggagawa kasama ang ibat ibang sektor, para maisakatuparan ang tunay na repormang agraryo at pambansang industriyalisasyon.

Sa katunayan kalakhan ng mga lupain sa Masbate ay nababakuran para sa mga baka at tinagurian pa nga itong “the Cattle Country of the Philippines” na kung saan tatlong ektarya sa bawat isang baka ang nakalaan.

Samantala walong porsyento sa sampu ang mga magsasakang Masbateño ay walang lupang sinasaka na kung tutu-usin mas malaki ang mapupunta sa gobyerno bawat taon kaysa dalawangput limang taon na pag-upa ng mga ranchero.

Isa pang patunay sa kawalan ng pagkalinga ng gobyerno sa magsasaka ay ang pagpayag na minahin ang iilang lupain sa probinsya ng Masbate, isa dito ang dayuhang pagmimina sa bayan ng Aroroy sa pangunguna ng FILMINERA MINING CORPORATION at target pa nito na palawakin sa mga kalakip na bayan nito, gaya ng Bayan ng Baleno, Mandaon, Milagros at Mobo.

Pangalawa na target sa Masbate ng Gobyerno ay itayo ang Eco turismo, sa katunayan meron sa pilitang pamimili ng mga lupang sinasakahan sa mga isla gaya ng isla ng Deagan, Yangco, Cadulan, at iba pa.

Kaya patuloy na patatagin natin ang KMM-KMP at palawakin hindi lang sa probinsya ng Masbate kundi maging sa ibang bansa, hanggang makamit ang TAGUMPAY sa Repormang Agraryo.