Dárlán Páléncìá Bárcélón

 

www.philexaminer.com 

 

Kaulayaw ko ang pitung Dwende

Sa ilalim ng puno ng Balete

Subalit ang piging ay naunsyami

Dahil biglang nag epal ang buhong na Kapre

Upos ng kanyang Tabako

Ibinuhos sa aming mga Noo

Ipinag pasyang lumipat

Sa puno ng malaking Dap-Dap

Isang libong Alitaptap

Pinag sikapang kaming bigyan ng mga ilaw na Kumukutitap

Photo by Dárlán Páléncìá Bárcélón / www.philexaminer.com

Photo by Dárlán Páléncìá Bárcélón / www.philexaminer.com

Ngunit, kami ay binulabog ni Uwak

Umaalembong, dumidiskarte  ng Alak

Hindi pumayag ang Engkantong Bibo

Kaya’t naghanap ng panibagong Pwesto

Umiwas sa Istorbo

Inihanda ang Mesa at mga Baso

Lambanog na inalay ni Bubuyog

Nagsipag toma hanggat mga naming tuhod ay umalog