Ma. Conchita Feliciano

Ma. Conchita Feliciano

Ma. Conchita Feliciano

 

Ang tanging pangarap sa diwa’t hinagap

Sa bansang banyaga buhay ay umunlad

Tiniis ang lungkot lamig ang kayakap

Ang lumbay at inip sukdulang dinanas.

 

Bakit nga ba ako ngayo’y naririto?

Buhay ko sa bansa, ay walang progreso

Paano ang anak mapagkoleheyo

Kapag kakarampot ang aking suweldo.

 

Mga mamamayang sa sipag ay likas

Kahit pa maghapon sa araw magbilad

Ang mga nagtapos kapagka naghanap

Walang mapasukang gawaing matatag.

 

Bawat anim na b’wan, tawag ay kontraktwal

Kalahating taon, otomatik tanggal

Panibagong gastos panibagong aplay

Hindi makabayad sa gastos na utang.

 

Panginoong Diyos pinuno’y hipuin

Iyong mga anak nawa’y kalingain

Ituro sa halal nararapat gawin

Sa dusa at hirap bansa ay hanguin.

 

Sana’y bigyan Nyo s’ya ng kaibang dunong

Tulad ng talino ni Haring Solomon

Na pantay and lahat sa hukuma’t hatol

Timbang ang mahirap at saka mayroon.