Ma. Conchita Feliciano

Ma. Conchita Feliciano

Ma. Conchita Feliciano

Habang minamasdan ang larawang kupas,

dito sa pitaka na halos maagnas.

Luha’y nag-unahan sa pisngi pumatak.

Kaylan makikita ang malayong anak?

 

Laging nag-iisa, madilim na silid.

Ang tanging kasama ipis at ang niknik.

Matinis na tinig, kaylan maririnig?

Kaylan mayayapos bunso ng mahigpit?

 

Kapeng tinitimpla, laging lumalamig.

Tulad nitong kamang wala na ring init.

Dios Ama sa langit tulungang magtiis,

kaylan makakaya yaring pagkainip.

 

Kailan nga kaya makuha ang sagot,

nitong kahirapan at paghihikahos.

Sa bayang mahirap na trabaho’y kapos,

kaylan ba uulan ng biyayang lipos.

 

Kung ang ama’t ina’y di magsipaglayag,

sana’y walang paslit na magsisi-iyak.

Kaylan mapupuno ng tuwa at galak?

Kaylan sama-sama sa sariling pugad?