Ma. Conchita Feliciano

Ma. Conchita Feliciano

Ma. Conchita Feliciano

 

Puntod na nilulumot

Alaala ay limot

Liban sa isang kurus

 

Pangalan sa lapida

bahagyang mababasa

bayani ng giyera

 

Mayron ka bang kasama

o ikaw ay nagiisang

tinatawag iyong ina

 

Nang ikaw ay dumaing

mayron bang nakapansin

o magisang nanimdim

 

Nakuha kayang bangkay

nariyan bang kalansay

o isa lang bang hukay

 

Bayaning naturingan

baya’ y ipinaglaban

para sa kalayaan

 

Na ngayon ay narito

limot ,di mapagsino

na tila estranghero