Dárlán Páléncìá Bárcélón

 

Kinitil ang poot ng mga hikbi

Pinatid ng luha ang pag dadalamhati

Hindi lubos mawari kung tama ba, ang gumanti o mag timpi?

 

rommelnavarroUmaalingasaw ang masangsang na amoy

Dulot ng di maampat ng mga dugong dumadaloy

Sa mga iskinita na tigmak ng panaghoy

 

Sa dami ng naglipanang bangkay

At di makilalang mga kalansay.

Mariing kinukutya ang mga pagpatay ng mga mamamayang nagsidalo sa lamay.

 

Itong gumagalang mga salarin

Na di na makuhang manalamin

Kahit sarili nilang konsensya, di kayang usigin

 

Gumulong ang sandamakmak na mga bungo

Na sapilitang kinitil ng mapag husgang punglo

Sa magka kutsabang makating daliri at alilang gatilyo

 

Madami ang naulila at nabalo.

Sa himagsikang ipinanukala ng heneral na kalbo

Dahil sa utos ng kanyang pangulo.

 

Pumapaimbulog sa himpapawid ang mga katanungan.

Kapag umibig ka ba sa bayan,

Maaari ka na bang pumaslang?