Press Statement

December 10, 2018

Sanggunian: Dan Balucio, BAYAN-Bicol SecGen

0933-290-9719

 

Kinakaharap ng mamamayang Pilipino ang matinding pasistang atake ng rehimeng US-Duterte sa karapatan at kabuhayan.

Ngayong Disyembre 10, 2018 ang ika-70 taon ng Universal Declaration of Human Rights ngunit nagpapatuloy ang Estado sa paglabag nito at pinagsasamantalahan ang mamamayan para sa interest ng imperyalistang amo nito.

Buong impunidad ang paglabag ng mga State Security Forces sa mga karapatang sibil at pulitikal. Ilan pung libong  mahihirap na ang biktima ng extrajudicial killings (EJK) dahil sa gyera kontra droga. Umabot na sa 196 ang biktima ng pulitikal na pamamaslang sa mahigit dalawang taon ng rehimeng US-Duterte sa mga aktibista, mga lider Lumad, human rights defenders, at environment activists sa pagpapatupad ng kontra-insurhensyang Oplan Kapayapaan. Sa Bicol mismo ay umabot na sa 55 ang biktima ng pulitikal na pamamaslang. Mahigit 500 ang bilanggong pulitikal (26 ay nasa Bicol). Lulubo pa ang  bilang na ito dahil sa mga gawa-gawang kaso ng  Inter-Agency Committee on Legal Action (IACLA).

Sa kanayunan, nagkakampo sa gitna ng mga kabahayan ang mga militar at ginagamit ding himpilan ang mga  barangay hall, day care center, at chapel na lantarang paglabag sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law(CARHRIHL). Samu’t saring paglabag sa karapatang pantao ang ginagawa ng mga militar sa kanayunan sa kondukta ng kanilang operasyong militar.

“Guilty” ang hatol ng International People’s Tribunal (IPT) sa Gobyernong Duterte sa kasong isinampa ng mga human rights groups laban sa pasitang rehimeng ito.  Nakabinbin naman sa International Criminal Court (ICC) ang isinampang kasong crime against humanity  kay Presidente Duterte  dahil sa  libo-libong napatay at  patuloy na napapatay dahil sa gyera  kontra droga.

Ang Batas Militar sa Mindanao at ang rekomendasyon  ng AFP at PNP  na palawigin ito; ang Memorandum Order No. 32 na naglalagay sa Bicol, Negros Oriental, Negros Occidental at Samar sa national state of emergency at nagbigay katwiran upang magdagdag ng tropang militar para pigilan diumano ang tinatawag ng Estado na “state of lawlessness” na posibleng gawin din sa ibang rehiyon; ang pag-aapura ng Mababang Kapulungan sa liderato ng korap at pasistang dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo na ipasa ang Charter-Change con Pederalismo; ang paggaya ni Duterte sa istilo ng pasistang paghahari ng idolo nitong dating Diktadurang Marcos ay maliwanag pa sa sikat ng araw na patunay sa pasistang tiranya at diktaduryal na tunguhin ng rehimeng US-Duterte.

Ang red-tagging sa mga progresibong grupo at indibidwal na kritikal sa Gobyernong Duterte at nagsusulong ng tunay at komprehensibong pagbabago sa Lipunang Pilipino, ang pagpalutang nito ng planong pagbuo ng Duterte Death Squad laban sa mga pinagsususpetsahang NPA at supporters ay pagdedeklara  ng open season for political killings.

 Ang pagpayag ng Sandigang Bayan na makapagpyansa si Imelda Marcos sa halip na arestuhin at ikulong matapos itong mapatunayan ng hukuman na maysala sa pandarambong sa kaban yaman ng bansa ay patunay lamang sa double standard of justice sa ating bansa pabor sa korap, mandarambong at maimpluwensya sa lipunan.  Malaking insulto ito sa  mamamayang naghirap at pinahirapan ng  Diktadurang Marcos.

Lugmok sa lusak ng kahirapan ang higit na nakararaming Pilipino dahil sa patuloy na pagpapatupad sa mga neoliberal na patakaran sa ekonomiya na lalong pinalala ng TRAIN Law. At nakaamba sa susunod na taon ang TRAIL Law 2. Nananatiling mataas ang inflation rate sa bansa na umaabot  sa 6%(8.9% sa Bicol, pinakamataas sa lahat ng rehiyon). Ang utang ng Gobyerno ay umaabot na sa Php7.17 Trillion at madadagdagan pa ito ng uutangin sa China upang tustusan ang proyektong “Build, Build, Build” ni Duterte. Pinangangambahang mahulog ang Pilipinas sa debt trap ng China dahil dito.  Nagpapatuloy ang kawalan ng lupa para sa mga magsasaka, atrasadong ekonomiya na nakaasa sa import-export, walang pambansang industriyalisasyon, patuloy pa rin ang kontaktwalisasyon sa Gobyerno man o sa pribadong sektor at nanantiling mababa  ang pasahod.

Ipinagpalit na ng Gobyernong Duterte ang territorial sovereignty sa Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea sa uutangin sa China para pondohan ang ambisyosong proyektong impraestraktura.

Dahil sa pasistang atake nito, mabilis na nahihiwalay ang rehimeng US-Duterte sa sambayanang Pilipino sa karapatan at kabuhayan ng mamamayan. Nahihiwalay na rin ito sa international community dahil sa malubhang paglabag sa karapatang pantao at  pagbabawal na pumasok sa bansa ang mga kilalang human rights advocates ng ibang bansa.

Magkaisa’t huwag matakot. Kaisa ng mga mamamayang api ang mga progresibong organisasyon tulad ng Bagong Alyansang Makabayan (bayan) – Bicol para makamit ang tunay na kalayaan. Kumilos at ipagtanggol ang karapatan at kabuhayan ng mamamayan. Labanan ang pasismo ng Estado. Biguin ang  Diktadurya At Martial Law.