Another teen hangs self in Ligao City

Another teen hangs self in Ligao City

Dárlán Páléncìá Bárcélón      www.philexaminer.com    Legazpi City, [07.13.17] – Ligao City has its additional statistics of suicide [death by hanging] this month,  and the victim is a 16 years old lad of Barangay Tastas, Ligao City Police ...

More
Pakikiisa ng mga magsasakang Masbateño sa Ika-8 na Pambansang Kongreso ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP).

Pakikiisa ng mga magsasakang Masbateño sa Ika-8 na Pambansang Kongreso ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP).

Press Release Reference: Charito David chairman ng Kilusang magbubukid sa Masbate (KMM). Hulyo 12, 2017   Ang kilusang Magbubukid ng Masbate ay nakikiisa sa Ika-8 Pambansang Kongreso ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP). Bilang ...

More
Skip to toolbar