An Ipót kán Démónyó

An Ipót kán Démónyó

  [Isang Sanaysay na isinulat sa wikang Bikol tungkol sa paglalakbay at pakikibaka ng mga Albayano laban sa pribitisasyon ng ALECO. Taas kamao ding nag bibigay pugay ang pahayagang ito sa malasakit at mapagpalayang pagtugon ng mga Paring ...

More
Skip to toolbar