ABUSONG MILITAR, TUTULAN! KARAPATANG PANTAO IPAGLABAN Inutang na Dugo ng Pasistang Militar, Singilin,Papagbayarin!

ABUSONG MILITAR, TUTULAN! KARAPATANG PANTAO IPAGLABAN Inutang na Dugo ng Pasistang Militar, Singilin,Papagbayarin!

Press Release KARAPATAN-BIKOL BAGONG ALYANSANG MAKABAYAN Agosto 25, 2015   ABUSONG MILITAR, TUTULAN! KARAPATANG PANTAO IPAGLABAN Inutang na Dugo ng Pasistang Militar, Sigilin,Papagbayarin! Karumal-dumal  na pagka  ang ipinapatupad ng Tuta ...

More
Skip to toolbar