The Songs of the Carabaos

The Songs of the Carabaos

Dárlán Pálénciá Bárcélón   Haw! Haw! De Carabao! De Batuten! The children sing.   No carabao sings Because they can  unassailable sing The “nguah-nguah” way.

More
Hinagrangay nin Karabaw

Hinagrangay nin Karabaw

Dárlán Pálénciá Bárcélón   Kaming mga Karabaw Minsan kami maitom asin sungayan, Dai kami mina tumang, sa samuyang para ataman. Dai kaming hagrangay, sagkod pa man.   Aram mi na an samuyang karigusan, pig apod na labugan. Inako mi ining ...

More
ANG ANAK NI PATRICIA ALYAS KULASA

ANG ANAK NI PATRICIA ALYAS KULASA

  Dárlán Pálénciá Bárcélón   Pen pen de sarapen, de kutsilyo de almasen Haw, haw de carabao batutin   Ito si Bongbong may nakatagong nakaw na yaman Dinala sa Switzerland. Nakaw na ipinagyayabang   Madayang deklarasyon  sa ...

More
ABANDONED

ABANDONED

Dárlán Pálénciá Bárcélón   Helplessly hoping that my messages are heard or read clearly, but it has just ended in subways without an echo.   The sound and cadence of  motherhood  statements under the  political promise of “Daang ...

More
Kilás ná Málsok

Kilás ná Málsok

  Dárlán Pálénciá Bárcélón   Sa natatadang liwanag kan kahapunan nahiling ko. Na, nag hihibi an saimong malsok  mantang nag dudunag. Pagkatapos  kan mapuñgaw kugusan asin hadukan  antes magsiblagan kita, Ta aram tang duwa padagos ...

More
WEDER-WEDER: WEDER YOU WIN OR WEDER YOU LOSE

WEDER-WEDER: WEDER YOU WIN OR WEDER YOU LOSE

Dárlán Pálénciá Barcélón   Tuwing ikaanim na taon……… Marami ang gustong magpa siklab Sa mga taong naka baon sa hirap.   Kanya-kanyang script, kanya-kanyang palabras. May idinadaan sa mga madramang eksena, Na kesyo ...

More
Skip to toolbar